header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Ameerikaan  dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Mana marii mirga namoomaa keessaa bahuu ibsite.

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti Ambaasadarri Ameerikaa Mrs. Nikii Heliiy ibsa midiyaaleef kennite irratti

“sababni Ameerikaan mana marichaa keessaa bahuuf murteessiteef, dhaabatichi dhaaba addatti Isra’eel irratti loogii geggeessu akkasumas kan  fedhii ofii qofa tajajiluuf dhaabate fi kan mirga namoomaaf dantaa hin qabne” jechuun qeeqxe.

 

Ministeerri Hajaa alaa Ameerikaa Mayiik Poompiyootis “dhaaba dadhabaa mirga namoomaaf falmu hin dandeenye” jechuun qeeqe.

Komishnaari Mirga Namoomaa dhaabbatichaa Komishnaar Ziyaad Al Huseen ”  Murtiin Ameerikaa kun kana nama aarsu tahuus, waan haarawaa miti” jedhe.

 

Dhaabbatichi yeroo adda addaatti duguggaa sanyii waraanni Isra’eel Falisxiinoota irratti raawwatu, saammicha lafa Falisxiinootaa irratti geggeeffamu fi labsii mootummaan Ameerikaa Imbaasii isaa gara magaalaa Al-QUDSI jijjiiruuf baase  kan mormaa ture tahuun beekamaadha.

 

Muummichi Ministeera Isra’eel Beenjamiin Netaaniyaahuu immoo murtii Ameerikaan dhaabaticha keessa bahuuf murteessite diinqisiifatuun gammachuu isaa ibsate.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button