Gareen Sumayyootaaf Bilaalotaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseen Makiinaa badhaase.

Gareen Sumayyootaaf Bilaalotaa hundeessaafi hogganaa garee kanaa kan tahan Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) makiinaa hojii da’waatiif tahu bitanii badhaasan. hoggantoonniifi Miseensonni garee kanaa kan biyya keessatti argaman, guyyaa har’aa magaalaa Shaashamannee mana jireenyaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseenitti sagantaa du’aa’ii qopheessuun, badhaasa kidmaa diiniitiif tahu harkaan gayanii jiru. dhimma sagantaa du’aa’ii kana irratti xiyyeeffachuun in shaa ALLAAH boru galgala sagantaa isiniif dhiheeysinu qabna.

Comments
Loading...