header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Magaalaa Burraayyuutti mata duree Tokkummaa fi Nageenya jedhuun Sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame

Sagantaan kun Jama’aa Masjiida Nuur kan magaalaa Burraayyuu keessatti argamuutiin kan qophaa’e yoo tahu, ulamaa’oonni gurguddoon biyya keenyaa, Ustaazonni fi hawaasni muslimaa magaalaa Burraayyuu saganticha irratti argamuun qooda kan fudhatan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Ulamaa’ota Sagantaa kana irratti argaman jidduu;

Dr Kamaal Galatuu

Sheikh Muhammad Haamiddiin

Ustaaz Abubakar Ahmad

Ustaaz Bahruu Umari fi keessumoonni birootis kan argaman tahuu beekameera.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button