header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ulamaa’otaa fi Imaamota 200 ol tahaniif leenjiin kennamaa jira

Ulamaa’otaa fi Imaamota 200 ol kanneen godinaalee sadi irraa dhufaniif  magaalaa Baakkootti leenjiin kan kennamaa jiru yoo tahu, Ulamaa’onni leenjii kana fudhataa jiran godinaalee  Wallaggaa bahaa, Shawaa lixaa fi  Horroo Guduruu irraa kan dhufan tahuu qindeessitoonni leenjii kanaa nuuf himan.

Leenjiin  kun koree masjiida Salafiyaa kan magaalaa Baakkootti argamuun kan qophaaye yoo tahu, leenjii kana kan keenna jiran immoo ulamaa’ota biyya keenyaa gurguddoo  Dr . Jeylaan Khadiir, Sheikh Muhammad Hamiddiin, Ustaaz Badruu Haj Nuuruu, Ustaaz Muhammad Abaata, Ustaaz Muhammad Abdulqaadir fi Ustaaz Ibraahim Hasan tahuun beekameera.

 

Kaayyoon leenjii kanaa guddaan gaaffiiwwan Islaamummaan wal qabataniif yeroo heddu ka’aniif deebisaan akkaataa itti kennamu irratti yoo tahu,  akkasuma ulamaa’onni haala qabatamaa naannoo isaanii jiru irratti hundaayuun beekkumsaa fi muuxannoo wal jijjiiruuf tahuu beekameera.

 

Leenjii kun guyyaa kaleessaa kan jalqabame yoo  tahu, hanga Ammajjii 17/2011 kan itti fufu tahuu odeeyfannoon ni mul’isa.

 

 

One Comment

Comment

Back to top button