header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Naannoo Oromiyaa Godina Shawaa Kaabaa Magaalaa Adareetti Sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame

Sagantaa mata duree “Tokkummaa fi Nageya ” jedhuun qophaaye kana irratti hawaasni muslimaa naannawa sanii lakkoofsaan heddu tahe, akkasumas ulamaa’onni naannoo Amaaraa fi ustaazonni magaalaa Finfinnee irraa dhufan argamuun dhaamsa dabarsaniiru.
Keeysummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu:
Ustaaz Muhammad Faraj, Ustaaz Bahruu Umar, dargaggoo Mubaarak Aadam fi keessummoonni birootis jiraatuu odeeyfannoon ni addeessa.

#Sagantaa_Dawaa #Shawaa_Kaabaa #Magaalaa_Adaree

2 Comments

  1. mashaa Allah Alahamdulillah kanuma Rabbin Daa’awa dur dhoksaadhan godhamu Rabbin harra ifaa nuubase galanni kan Rabbiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button