header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaatti hawaasni muslimaa shira hoggantoonni Majliisa seeraan alaa raawwataa jiran balaaleffate.

Ummanni magaalaa Malkaa Raafuu har’a salaata jum’aa booda mormii cimaa kan geggeesse yoo tahu, majliisni seeraan alaa tokkummaa hawaasa muslimaa diiguuf shira xaxaa jiru akka dhaabu jechuun gaafatan. Dabalataanis majliisni seeraan alaa kana booda hatattamaan dhimma hawaasa muslimaa keessaa akka bahuu fi filannoon hoggantoota majliisa hatattamaan akka geggeeffamu gaafatanii jiru.

5 Comments

  1. jzk keyr rabbi isin ha gargaaru midian kun hedduu gargaare waan hin beekne hedduu irraa baranne

  2. Gama aanaa Haramaayaa araddaa Daammootaattiis yaannii jiru kanuma. silaa guyyaan tokko kan itti sagalee keenya dhageessifnee shira warra majliisul Amaa kana balaaleeffannu nuuf gootanii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button