header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Magaalaa Finfinnee Masjiida Abdulqaadiritti Poolisoonni Federaalaa reebicha raawwatan

Masjiidni Abdulqaadir magaalaa Finfinnee naannawa Qaalittiitti kan argamu yoo tahu, Poolisoonni Federaalaa fi magaalaa Finfinnee masjiida keessa seenuun reebicha raawwataniin namoonni miidhaman jiraatuu odeeyfannoon ni addeessa.

Ka’umsi walitti bu’iinsa kanaa lafa qullaa taa’u kan hawaasni Muslimaa waggaa dheeraaf irratti salaataa ture akka lakkistan kan jedhu yoo tahu, hawaasni  muslimaa iddoon kun seera qabeessa tahee akka raggaasifamuuf yeroo dheeraaf kan gaafataa ture tahus, bulchinsi kutaa magaalaa garuu gaaffii ummataa kana diduun tarkaanfii humnaatti kan ce’e tahuun beekamee jira.

Comment

Back to top button