Madrasaan Ilmu Diiniyyaa magaalaa Sanbateetti eebbifame

Naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Sanbateetti kan ijaaramaa ture madrasaan Ilmu-Diiniyyaa October 5,2019 eebbifame. Madrasaan kun gamoo abbaa tokkoo fi kutaalee barnoota 14 kan qabu yoo tahu, abbaa qabeenyaa Haaj Ahmad Bashiiriin ijaarame. Ijaarsi walumaagalatti Birrii miliyoona 7 fixuu beekameera.

Sagantaa eebba Madrasaa kanaa irratti abbaa qabeenyaa Haaj Ahmad Bashiir dabalatee, keysummoonni iddoo gara garaa irraa afeeraman akkasuma hawaasni Muslimaa naannichaa argamanii jiran.

Comments
Loading...