header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo Biyyaa

Aanaa Doddotaa magaalaa Dheeraatti Walgahiin Hawaasa Muslimaa guddaan geggeeffame

Kayyoon walgahii kanaa hawaasa muslimaa fi Ulamaa’ota aanaalee godina Arsii fi aanaalee godina Shawaa bahaa wal barsiisuu fi akkasumas dhiimmoota hawaasa muslimaa irratti mari’achuuf yoo ta’u, Ulamaa’onni sagantaa marii guddaa kana irratti argaman hawaasa muslimaatiif dhaamsa babbaredaa fi tokkummaa hawaasa muslimaa jiduutti cimsu kan dabarsan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.Sagantaan marii akkasii kun ji’a dhufu aanaa Hurutaatti kan geggeeffamu tahuus maddeen nuuf gabaasan.#Marii_Hawaasa #Muslimaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button