header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaan Marii dhimma hidha laga Abbaay irratti marsaa kana geggeessuuf karoorfame irratti kan hirmaanne tahuu beeksiste

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee Ityoophiyaa, Masri fi Suudaan jiddutti jaarsummaa Ameerikaa fi Baankii Addunyaatiinn kanaan dura jalqabamee ture, marsaa xumuraatiif February 27-28/20202 Washington DC’tti beellamamuu gabaasuun keenna ni yaadatama. Beellamni marii ammatti qabame kun isa dhumaa fi kan walii galteen xumuraa itti mallatteeffamu ta’a jedhamee ture.

Haata’u malee Ministeerri Bishaan, Jallisii fi Inarjii Ityoophiyaa, dhimma hidha laga Abbaay ilaalchisee, biyya keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii barbaachisu waan hin xumuriniif marii marsaa kanaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsuun, Ministeera Maallaqaa (Treasury) Ameerikaatiif xalayaa kan erge tahuu gabaafame.

Kana duras akkaataa Hidhi laga Abbayyaa ittiin bishaan guutamuu fi gadi dhiifamuu qabu irratti mariiwwan gaggeeffaman walii galtee malee xumuramuun isaanii ni yaadatama.

Marii Hidha Laga Abbaa

Comment

Back to top button