header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
KoroonaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Mariin mata duree “COVID-19, filannoo dheeressuu fi filannoo seeraa”jedhuun gaggeeffamaa jiraatuu ibsame

Filannoon bara kanaa sababa weerara COVID-19 kan hin geggeeffamne tahuu eega ibsamee booda, akkaataa heera biyyattiitiin xumura ji’a Hagayya dhufuu booda mootummaan biyya bulchaa jiru beekamtii Heeraa waan dhabuuf, danqaan siyaasaa muudatuu mala sodaan jedhu qaamota gara garaa irraa ka’aa jira.

Haaluma kanaan mootummaan Arba’aa har’aa bakka Muummichi Ministeeraa Dr Abiy Ahmad argametti, danqaa kana keessaa bahuuf “filannoowwan 4″dhiheessee, paartiilee morkattootaa waliin kan mari’ataa jiru tahuu FBC’n gabaase.

Filannoowwan mootummaa kana Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa Dr Geediyoon Ximootiyoos kan ibse yoo tahu, heera biyyattii osoo hin faallessiin danqaa siyaasaa kana furuuf filannoowwan furmaata afran mootummaan dhiheesse:

1. Barri hojii heeraan kenname osoo hin xumuramin Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa diiguu/bittinsuu;
2.Labsii yeroo muddamaa labsuu;
3.Heera mootummaa fooyyessuu;
4. Keeyyatoota Heeraa irratti Hiikkaa heera mootummaa gaafachuu; kanneen jedhan tahuun beekamee jira.
Mootummaan marii kana irratti seeraa fi haala qabatamaan jiru wal simsiisuun barbaachisaa tahuu ibsuu isaa gabaasichi ni addeessa. Marii hanga ammaatiin yaadni paartiilee morkattootaa irraa ka’e hin beekamne.

 

Comment

Back to top button