header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Mootummaan Gamtaa Israa’el haaraya hundeeffame danqaa keessa galuu gabaafame

Filannoo Paarlaamaa Israa’el kanaan dura waggaa tokko keessatti yeroo sadi geggeeffameen, paartiin mootummaa kophatti hundeessuuf sagalee gahaa tahe argate dhabamuu isaa hordofuun, paartiin muummicha ministeeraa Benjamin Netaaniyaahutiin hogganamu, torbee lama dura morkataa isaa Benny Gantz waliin mootummaa gamtaa hundeessuuf walii galtee irra gahuu beeksise.

Haata’u malee lammiileen biyyattii heddu Netaaniyaahuun himannaa malaamaltummaa irratti banamee jiru jalaa miliquuf, haala mijeeffataa jira jechuun mormii torbee lama dura jalqaban, Sabtii kaleessaatis kan itti fufan tahuu gabaafame. Dabalataanis “mootummaan gamtaa kun seeraan ala waan taheef haa ugguramu”himannaan jedhu kan irratti baname yoo tahu, manni murtii ol’aanaan biyyatti dhimmicha Alhada har’aa ilaaluu kan jalqabu tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Qabxiileen ijoon hoggantoonni paartiilee lamaanii irratti walii galan keessaa muraasni, marsaa duraa Benjaamin Netaaniyaahuu muummicha ministeeraa tahuun waggaa lamaaf biyyattii akka bulchuufi, marsaa lammataa ammoo Benny Gantz akka hogganu kan jedhu yoo tahu; qabxiin biroo ammoo ajandaa Netaaniyaahuun kanaan dura leellisaa ture, dachii Falasxiin Israa’el humnaan qabatte hunda fottoqsuun, guutumatti biyyattii jalatti galchuu kan jedhu tahuu gabaafame.

Ameerikaan torbee dabre dhimma dachii Falasxiin fottoqsuu jedhu irratti Israa’el kan deeggartu tahuu ibsite. Haata’u malee Gamtaa Awrooppaa, UN fi Gamtaa Biyyota Islaamaa dabalatee, biyyoonni fi dhaabbileen idil Addunyaa heddu karoora Israa’el kana gamanumaa balaaleffataa jiran.
Mootummaa Gamtaa Isreel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button