header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
IbaadaaOg-Barruu

Diliin akka sirraa dhiqamtu ni feetaa?

Hadiisa Abuu Hureeyraan odeesse kan Muslim gabaase keessatti Ergamaan Rabbii (saw) sahaabaadhaan akkana jedhan: “Mee wahiin isin gaafadhaa, osoo mana tokkoo keessanii dura lagni yaa’ee guyyatti yeroo shan laga kanarraa dhiqatee xuriin qaama isaarratti ni hafaa?” jedhanii gaafatan.

Sahaabaanis, xuriin takka irratti hin haftu yaa Ergamaa Rabbii jedhaniin.

Yeroo kana Ergamaan Rabbii (saw) akkana jedhan: “Kuni fakkii salaata shananiiti, Rabbiin akka bishaan xurii namarraa baasutti, salaata shananiin dilii namarraa haqa.”

عَنْ Ø£ÙŽØ¨ÙÙŠ هُرَيْرَةَ ØŒ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ ÙŠÙŽØْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ØŒ مَا تَقُولُ : ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ Ø¯ÙŽØ±ÙŽÙ†ÙÙ‡Ù Ù‚َالُوا : لاَ يُبْقِي مِنْ Ø¯ÙŽØ±ÙŽÙ†ÙÙ‡Ù Ø´ÙŽÙŠÙ’ئًا ØŒ قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ ØŒ ÙŠÙŽÙ…ْحُو Ø§Ù„لَّهُ بِهِ الخَطَايَا

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button