header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Majliisonni Naannoolee Murtii Korri walii galaa Mana Marii Dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaa dabarse deeggaruun ibsa baasan

Majliisonni naannoolee murtii korri walii galaa mana marii dhimmoota Islaamummaaa Ityoophiyaa Caamsaa 18,2014 hoteela Sharaataniitti baase ilaalchisuun, hoggantoota haarawa yeroodhaaf akka mana mariichaa hoggananiif sagalee caalmaan filataman deeggaruun qaama dhiimmi ilaaluuf xalayaa barreessaan.

Majliisoonni naannoolee ibsa isaaniitiif, murtiin bakka bu’oota hawaasa muslimaatiin dabre kun akka fiixaan bahu, mootummaa dabalatee qaamni dhimmi ilaallatu hundi tumsa barbaachisu akka godhan cimsanii gaafatanii jiru.

Majliisoonni hanga ammaatti deeggarsa ibsachuun ibsa baasan kunniin Majliisa naannoo Affaar, Majliisa naannoo kibbaa, majliisa naannoo Sidaamaa, majliisa naannoo Beenishaangul Gumuuz, Majliisa Naannoo Oromiyaa, majliisa naannoo Somaalee, kan Naannoo Hararii fi majliisni bulchinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti argamu.

Haaluma walfakkaatuun dhaabbileen hawaasa muslimaa biyya keenyaa, kanneen biyyoota addunyaa garagaraa keessatti argaman hedduun murtii dabre deeggaruudhaan ibsa baasanii jiru.

Back to top button