header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Aqiidaa Kutaa 1ffaa

121
Created on By nuuralhudaa

Aqiidaa

Qormaata Aqiidaa kutaa tokkoffaa. 
Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

Irra guddoon cubbuu Rabbi biratti maali?

2 / 5

Rabbi Eessa Jira?

3 / 5

Rabbiin akkamitti nu wajjiin jira?

4 / 5

Murtiin nama fagoo jiruu fi nama du'e kadhachuudhaa maali?

5 / 5

Warri Ahbaash Rabbi eessa Jira jechuu amanan ?

Your score is

The average score is 75%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

 

Comment

Back to top button