header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Boohartii

0%
6 votes, 4.5 avg
333
Created on By nuuralhudaa

Boohartii

Qormaata Boohartii

Footoo gubbaa jiru laalii maqaa Daa'ilee himi

1 / 10

Category: Daa'ilee

2 / 10

Category: Daa'ilee

3 / 10

Category: Daa'ilee

4 / 10

Category: Daa'ilee

5 / 10

Category: Daa'ilee

6 / 10

Category: Daa'ilee

7 / 10

Category: Daa'ilee

8 / 10

Category: Daa'ilee

9 / 10

Category: Daa'ilee

10 / 10

Category: Daa'ilee

Your score is

The average score is 42%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Yaada nuuf gumaachi!

Comment

Back to top button