header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Beekumsa Waliigalaa

0%
50 votes, 3.2 avg
595

Qormaata kana namoota galmaayan qofatu qormaatama!
Galmaayuuf AS TUQI

2 Comments

  1. Yaa warra Nuuralhudaa Rabbiin isinirraa haa jaalatu jechaa,gaaffilee nuuf dhiyeessitan sanniin addaan nu jalaa muruu(kutuu) keessaniif isin komadheera.

  2. Baay’ee gaariidha .garuu gaffiiwaan guyyaa guyyaan dhiyaatuu hin qabdan moo maaliif hin dhiyeessinee?wanta haarayaa nuuf dhiyeessaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button