header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Salaataa

0%
102 votes, 3 avg
661
Created on By nuuralhudaa

Qormaata Salaataa

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

1. Salaanni Maaliin Banamti/Eegalamti?

2 / 5

2. Salaanni Sunnaa boodaa hin qabne kami?

Deebii sirrii hunda fili!

3 / 5

3. Suuraan salaanni isii malee hin taanee tami?

4 / 5

4. Salaanni waajibaa meeqa?

5 / 5

5. Du'aa'iin salaataan banan tan takbiiraa ihraamaa booda Faatihaa dura qara'amtu maal jedhamti?

Your score is

The average score is 77%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Qormaata qopheessutti jirru kana akkamitti madaalta. yoo haalaan si gammachiise urjii 5 nuuf kenni. yoo si gammachiisuu dhabe ammoo urjii 1-4 keessaa hanga barbaadde kenni. galatoomi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button