header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Tafakkur

0%
11 votes, 3.1 avg
258
Created on By nuuralhudaa

Tafakkur

Qormaata Tafakkur

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 10

Category: Tafakkur

1. Rimayni Harree Kiang yeroo hagamiif tura?

2 / 10

Category: Tafakkur

2. Gammoojjii Arkitiik keessatti baatii 2 guutuuf aduun hin dhiitu. gammoojjiin kun eessatti argama?

3 / 10

Category: Tafakkur

3. Qaamni qilleensa funyaaniin seene somba lamaaniif qoodu maal jedhama?

4 / 10

Category: Tafakkur

4. Bofni Black Mamba jedhamu maaliif Maqaa black jedhuun yaamame?

5 / 10

Category: Tafakkur

5. Billaachi Peacock butterfly jedhamu maaliin beekama?

6 / 10

Category: Tafakkur

6. Bineensi kun Liger jedhama. bineensota 2 irraa argame. Bineensonni lameen kamiifi kami?

7 / 10

Category: Tafakkur

7. Sirni daakinsa soorataa eessatti eegalama?

8 / 10

Category: Tafakkur

8. Biyyi daangaa garba guddaa hindiitti hin argamne tami?

9 / 10

Category: Tafakkur

9. Oksijiiniin nuti hargannu maal irraa argama?

10 / 10

Category: Tafakkur

10. Allaattiin kun kophaa isaa lafa hektaara 3 irra jiraata. Maqaan isaa maali?

Your score is

The average score is 56%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Yaada Nuuf Gumaachi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button