header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 794, March 6, 2023

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 174ffaa

Tana Quba Qabduu?

Tooftaa Qabbanaa

Tafakkur

Spider Monkey

Download Liinkii Xiqqaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button