header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Gareen lachuu yeroo boqonnaa kana dheeressuu fedha qabu

Olmaya Falasxiin November 27, 2023

Walii galteen waraana yeroof dhaabuu Hamaas fi Israa’el jiddutti godhame harra goolabama. Haa ta’u malee gareen lachuu yeroo boqonnaa kana dheeressuu akka barbaadan beeksisaniiru. Hamaas ammas dabalataaf guyyaa afuriif waraanni akka dhaabbatu barbaada. Israa’el garuu guyyaa tokko tokkoon qofa deemuu barbaaddi. Yeroo ammaa kana hidhamtoota 184tu Gazzaa keessatti nu jalaa hafe kan jedhe, dubbii himaan mootummaa Israa’el, Hamaas hidhamtoota 50 gad lakkisuudhaaf yoo walii gale, nutis yeroo boqonnaa kana dheeressuu fedha qabna jechuun dubbate. Masr, Qaxar fi Ameerikaanis akkaataa walii galteen waraana yeroof dhaabuu kan dabalataa itti walii galamurratti hojjachaa akka jiran beeksisaniiran.

Kun osoo Kanaan jiru Israa’el hidhamtoota yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa turan gad lakkisaa jiraattus, haarawa ammoo itti dabalutti jirti. Halkan kaleessaa qofa Falasxiinonni 60 ta’an West Bank keessatti hidhamuu Waldaan hidhamtoota Falasxiin beeksiseera. Duulli Israa’el West Bank irratti taasistu akkuma jabaatee itti fufetti jira. Falasxiinonni 223 ta’an West Bank keessatti ajjeefamanii jiran. Kana keessaa 56 ijoollee xixiqqoodha. Qubattoonni Israa’el kan dachii Falasxiin irra qubatanii jiran Falasxiinota 8 ajjeesuun isaaniitis beekameera.

Abbaan miidiyaa hawaasaa X (duraan twitter) Elon Musk, Muummicha Ministeera Israa’el Beniyaamin Nataaniyaahuu waliin ta’uun eddoo October 7 Hamaas haleellaa irratti raawwate jedhame daaw’ateera. Bulchaa naannawa saniitiinis ibsi garagaraa kennameefii jira. Elon Musk nama Saatalaayitii Starlink jedhamu qabuudha. Namni kun bakka intarneetaa fi rakkoon telecom jirutti furmaata akka ta’u Starlink bu’uureessee addunyaa tajaajilaa jira. Yukreen keessattis waraana Raashiyaa hordofee bakka networkiin addaan citetti Starlink kanatu tajaajila kennaa jira. Gazzaa irraa tajaajilli telecom addaan kutamuu isaatiin namni hedduun akka namni kun Starlink kana ummata Gazzaaf banu gaafataa turan. Innis yeroo sanitti dhaabbilee gargaarsaa qofaaf nin bana jedhee ture. Amma garuu hayyama Israa’el malee tajaajila kana Gazzaaf akka hojiirra hin oolchine dubbateera jechuun mootumman Israa’el ibse.

Gazzaatti gargaarsi hatattamaan ammas haalaan akka barbaachisu himameera. Keessattuu tajaajilli fayyaa haala yaaddessaa irra gaheera. Gaazii fi ibsaan dhabamuu isaatiin Hospitaalonni muraasni hafan tajaajila kennuu hin dandeenye. Kan jiran tajaajilli kennaa jiran haalaan xiqqaadha. Akka dhaabbanni Doctors without borders ibsetti namoota rakkina sammuu laallamuuf dhufan 750 keessaa waan harka sadaffaa ta’an qofa qoratuu beeksise. Hanqinni humna namaa fi meeshaa rakkoo kana hammeessaa jira.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button