header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Gaafilee guyyoota kurnan Zulhijjaatiin wal qabatan

Waahee guyyoota kurnan zulhijjaa hangam beeyta? gaafilee muraasa kanaan beekumsa kee madaali

 

0%
2 votes, 4 avg
180
Created on By nuuralhudaa

Zulhijjaah

Gaafilee guyyoota kurnan Zulhijjaatiin wal qabatan

Gaafilee guyyoota kurnan zulhijjaatiin wal qabatan bifa qormaataatiin.

1. Tawakkul jechuun maal jechuudha?

2. Nabiyyallaah Ibraahim (AS) haadha warraa isaa Hajar (AS) fi ilma isii dachii tam keessatti dhiisee biraa deebi’e?

3. Magaalaan Baabiloon durii, ammaan tana biyya tam keessatti argamti?

4. Guyyaan ji’a zulhijjaa 8ffaan guyyaa maalii jedhamuun beekama?

5. Zulhijjaan akka Kaalaandara Islaamaatti ji’a meeqaffaadha?

6. Waggoota keessaa irra caaltuun guyyootaa guyyoota kami?

7. Muzdalifaan eessatti argama?

8. Yawm al Arafaa kan jedhamu guyyaa meeqaffaati?

9. Nabi Ibraahim (AS) ilma isaa gorra’uu akka qabu akkamitti beeksifame?

10. Guyyaan kurnaffaa kan ji’a zulhijjaa guyyaa maaliiti?

Your score is

The average score is 73%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Yaada qabdu nuuf gumaachi!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button