header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo

Haadhaafi Ilmoo

Yeroo ammaa kana ummata addunyaa tanarra jiru keessaa ummanni haga Muslimoota Roohingyaa Dararame hin jiru. haadhaafi ilmoon karatti hafan. Rabbiin tumsa isaatiin isaan bira haa dhaabbatu. Rahmata isaatiin isaan haa dhaqqabu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button