header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo

Haadhaafi Ilmoo

Yeroo ammaa kana ummata addunyaa tanarra jiru keessaa ummanni haga Muslimoota Roohingyaa Dararame hin jiru. haadhaafi ilmoon karatti hafan. Rabbiin tumsa isaatiin isaan bira haa dhaabbatu. Rahmata isaatiin isaan haa dhaqqabu.

Comment

Back to top button