header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Waajjiraaleen mootummaa Ameerikaa muraasni torbaan sadi guutu akkuma cufamanitti jiru

Prezdaant Donaald Traamp ijaarsa dallaa dangaa Meeksikoo fi Ameerikaa irratti karoorfateef maallaqni Dolaara biiliyoona shan akka ramadamuuf kan gaafatee ture yoo tahu, Kongirasiin Ameerikaa bajata kana raggaasisuu diduu isaa hordofuun prezdaantichi torbaan sadi dura waajjiraalee mootummaa muraasa kan cufe tahuun ni yaadatama.

 

Danqaan garee lamaan jidduu jiru kun ammas kan hin furamin yoo tahu,  December 22/2018 irraa eeggalee waajjiraaleen mootummaa Federaalaa heddu akkuma cufamanitti jiran. Traamp akka jedhutti, godaantota seeraan ala Meeksikoo keessaan gara Ameerikaatti seenan ittisuudhaaf dallaa ijaaruun dirqama waan taheef,  hanga Kongirasiin bajata kana raggaasisutti waajjiraaleen mootummaa Federaalaa akkuma cufamanitti turan jechuun akeekkachiise.

 

Miseensonni Kongirasii Ameerikaa heddu ammoo murtii Traamp kana cimsanii balaaleffatuun, prezdaantichi siyaasa dhuunfaa isaatiif jecha hojjattoota mootummaa kuma dhibbaan lakkaahaman irratti gaaga’ama hamaa dhaqqabsiisaa jira jechuun himatan.  Afa-yaa’iin mana maree bakka bu’ootaa Naansii Peloosii fi hogganaan miseensota Seeneetii dimokraatotaa Chuck Schumer waliin ibsa kennaniin,  seera tumtoonni hojiin mootummaa akka banamuuf jecha, too’annoo nageenya daangaatiif baasiin raggaasisan kan jiru tahuu ibsuun, ijaarsa dallaatiif garuu maallaqni bahu kan hin jirre tahuu himan.

 

Waajjiraalee mootummaa federaalaa cufaman jidduu Ministeera Nageenya Biyya Keessaa, Ministeera Haqaa, Ministeera Qonnaa, Ministeera Geejibaa fi kanneen birootis kan keessatti argaman tahuu gabaafame. Cufamiinsa waajjiraalee mootummaa kana hordofuun hojjattoonni mootummaa Federaalaa 300,000 ol tahan hujii dhaabaniiru.

Comment

Back to top button