header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Qabxiin qormaata biyyooleessaa kan kutaa 10ffaa har’a waaree booda kan bahu tahuu ibsame

Ejansiin Madaallii Barnootaa fi Qormaata Biyyoolessaa akka ibsetti, har’a waaree booda Sa’aa 10:00 (4:00PM)  irraa jalqabee barattoonni qabxii qormaata isaanii karaa ergaa barreeffamaa (Text Message) 8181’tiin, akkasumas Websaayitii eejansichaa app.neaea.gov.et seenuun saanduqa Admission jedhu keessatti lakkoofsa galmee (Registration Number) galchuun, go kan jedhu tuquuudhaan laallachuu ni danda’u jedhe.

Odeeyfannoo waaree booda baheen ammoo, qabxiin barattoota kun akkaatuma jedhameen kan ibsame yoo tahu,  barattoota miiliyoonni 1.2 ol bara 2011 qormaata kutaa 10ffaa fudhatan keessaa, 75.5%  qabxii 2.00 fi kanaa ol kan fidan yoo tahu,  barattoonni  kuma 10 ol tahan qabxii 4.00 fiduu isaanii ibsame.

 

Dabalataanis barattoota qormaata kutaa 10ffaa bara kanaa fudhatan jidduu Dhiirri 682,572 yoo tahan shamarraan ammoo  572,997 tahuu odeeyfannoon Ejensiin Qormaata Biyyoolessaa irraa bahe ni addeessa.

 

 

Comment

Back to top button