header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Naannoo Amaaraatti Muslimoonni Da’awaaf garasitti imalan hidhaman

Naannoo Amaaraa iddoo Zeggee jedhamtu kan naannawa magaalaa Bahirdaaritti argamutti Muslimoonni miseensoota Jama’aa Da’waa Tabliigaa fi jiraattoota naannichaa Muslima tahan irra rakkoon gahaa jira. Dargaggoonni garasitti gurmaawanii heera malee socho’an “Bataskaana gubuuf dhuftan” jechuun miseensoota Jama’aa Da’awaa Tabliigaa fi Muslimoota naannichaa eega reebaniin booda gara magaalaa Bahirdaar geessuun hidhan yoo tahu, Muslimoota hidhaman jidduu manguddootaafi bulchinsi Masjida Zeggee keessatti argaman.
Muslimoonni Jama’aa Tabliigaa reebamanii hidhaman kunniin ji’a 4f magaalaa Finfinnee irraa ka’uun gara Bahirdaar imalanii turan. Nagayaan kaayyoo bahaniif obbaafatanii Finfinneetti deebi’uuf guyyaan 3 qofti isaaniif hafuunis beekkame.

Muslimoonni naannichaa, miseensoonni Jama’aan Da’waa kun waraqaa hayyamaa qabaachuufi ragaalee birootis qabatanii “keessumaadha! Hidhaarraa haa hiikaman” jechuun Poolisootatti mul’isanii turan. Haata’u malee, “maalif garasitti yaamtan” jechuun manguddoo biyyaa fi bulchinsa Masjidaa yakkanii hidhuun dhagahame.

Jiraattoonni Zeggee, dhimmicha Pirizdaantii Majlisa naannichaatin gahaniis “na hin ilaallatu” jechuun kan deebiseef tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Muslimoonni Jama’aa Da’awaa hidhaman kunniin..
1. Towfiiq Khaliifaa
2. Muusaa Shaafii
3. Muhammad Jamaal
4. Alhamduu Suruur
5. Saadiq Khadiir
6. Abdushakuur Mubaarak
7. Mubaarak Muhammad
8. Awwal Amaan
9. Bahruddiin Sa’iid fi
10. Xaahaa Yuusuf tahuun beekameera.

One Comment

  1. Pingback: Q.s.i

Comment

Back to top button