header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
KoroonaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Itoophiyaatti lakkoofsi Namoota COVID-19’n qabamanii 582 gahe

Itoophiyaan sa’aa 24’n dabre keessa namoota 4048 qorannoo COVID-19 kan goote yoo tahu, namoota 88 irratti dhibeen kun kan argame tahuu ministeerri Fayyaa Dr Liyaa Taaddasaa beeksifte.

Lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii hardha galmaa’e kun isa olaanaa yoo tahu, namoonni 55 seenaa imala biyya alaa kan hinqabneefi namoota qaban waliinis tuttuqqaa kan hinqabne, namoonni 13 seenaa imala biyya alaa kan qaban yoo tahu, 20 ammoo namoota amma dura qabamuun isaanii mirkanaa’e waliin tuttuqqaa kan qaban tahuu gabaafame.

Namoota hardha qabamuun mirkanaa’e jidduu
73 Finfinneerraa, 8 naannoo Tigiraay, 4 naannoo Oromiyaa, 1 Hararii fi namoonni lama konkolaachistoota daangaa cehan tahuu ibsame.

Itoophiyaatti hanga ammatti namoota 81,010 qorannoo Covid-19 taasifame jidduu, walumaagalatti namoota 582 irratti Vaayirasiin kun kan argame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

 

3 Comments

Comment

Back to top button