header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

174: Namni adaadaa/haboo tiyya fuudhe ana hoo fuudhuu ni danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni adaadaa tiyya fuudhe yookii haboo tiyya fuudhe sani booda na fuudhu ni danda’aa?

 

 

Deebisaa: Walitti qabuu hin danda’u malee adda addatti fuudhuu ni danda’a. Dura fedhu si fuudhee eegaasii yoo haboo fuudhe. Haboo tantee fuudhee ka’ee yoo gad dhiise si fuudhu ni danda’a humaa rakkoon hin jiru.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 153

Kanas dubbisi!

176: Namni tokko ka intala takka karaa haraamaatiin itti dhufe eegasii deebi’ee fuudhuu ni dand’aa?
150: Aruuzni Aaishaa akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button