331: Miilli yoo nama dhukkube akkamitti salaatan?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Quba tokkotu na dhukkubee salaataaf yoo attahiyyaatuu taa’u miila mirgaa lafatti dhaabuu dadhabee?

 

 

 

 

Deebisaa: Yoo si dhukkube waa takka rakkoon hin jiru. Yoo feete ciibsi, yoo feete ufdura kaayi kara feetetti naanneffadhu. Haga fayyitutti rakkoon hin jiru.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 30

...

Back to top button
Close
Close