135: Osoo waajibni narra jiruu sunnaa soomanuu niin dandayaa?

  • Home
  • Soomana
  • 135: Osoo waajibni narra jiruu sunnaa soomanuu niin dandayaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Sooma waajibaattu narra jira;, osoo soomni waajibaa Ramadaanaa narra jiruu Shawwaal fa’a sunnaa soomuun akkami?

 

Deebisaa: Waajiba osoo ufirraa hin buusin sooma sunnaa soomuun dirqamaa miti. Waajiba Rabbiittu dura dirqama ta’a. Waajiba ufirraa buusuun barbaachisa inshaa Allaah.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 96

...

Back to top button
Close
Close