Advertisements

193: Waraabessi Jinnii ni argaa, ni nyaataa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Jinni waraabessi ni argaa ni nyaataa akkamii waraabessi argee ni nyaataa jinniin tun ni baqattii waraabessa irraa ni sodaatti?

 

 

Deebisaa: Anis dur waan akkanaa dhagayaa turee garuu kitaaba irraa sunnaa irraa wanni ani waraabessatu jinni nyaata jechuu hin arginee daliilallee wanni nuti qabannellee hin jiru. Garuu tun gaafiin barbaachatti haajomtii yeroo yeroo itti arganne barbaannee yeroo biraa walitti deebina.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 34

...

Back to top button
Close
Close