244: yoo salaatu saffii eeysa dhaabbadhaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama tokko wajjiin yoo salaatu saffii eeysa dhaabbadhaa?

 

 

Deebisaa: Yoo nama tokkoon waajjiin salaatte mirga isaa dhaabbadhu qaxi godhaa miila keessan lamaan wal qixxeessaatii qubaaf quba walitti manxansaa dhaabbadhaa. Akkamitti imaamaaf ma’amuuma namni yoo dhufe gargar beeka yoo jettan taatan, namoota lamaan waliqixxaawan saffii dhaabbatan keessaa namticha gara mirgaa jiru haa harkifatuu namtichi sadaffaa dhufe. Ka gara bitaa jiru sun imaama ta’utti haa beekuu

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 60

...

Back to top button
Close
Close