Advertisements

248: Dubartiin rifeensa tokkofachuun ni hayyamamaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Yoo namni tokko mataa tokkofate shari’aan islaamaa maal jetti? Keessatti yeroo heerumaa. Namni gariin haraama jedhaa.

 

 

Deebisaa: Yoo ummata kuffaaratti hin fakkaannee uf bareechuun heerumaaf ta’ee abbaa manaa ufiitiif ta’ee wanni dhoowwe hin jiru. Garuu waan shari’aan dhoowween uf bareechuun hin ta’u.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 74

...

Back to top button
Close
Close