header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

305: Dubartoota irratti Jum’aan jiraa

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Dubartoota irra jum’aan jiraahii?

 

 

 

Deebisaa: Jum’aan dubartii irra hin jiru. Nama shan juma’aan isaan irratti dirqamaa miti; dhukkubsataanillee keessa hin jiruu, musaafirri keessa hin jiruu, ijoolleen sabiyyiin keessa hin jirtuu, dubartiin keeessa hin jirtuu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 66

Kanas dubbisi!

307: Harama keessatti salaatuun sadarkaa akkamii qaba?
304: Muuziqaa dhaggeeffataa, booda salaatuun taatii
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button