header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

346: Wayta dhiiga aadaa irra jirtu jaartii waliin rafuun hayyamamaa?

  • Home
  • Dubartii
  • 346: Wayta dhiiga aadaa irra jirtu jaartii waliin rafuun hayyamamaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko jaartiii isaa ka haalalaa ka isiin dhiiga aadaa qabdu waliin rafe akkam?

 

 

 

 

Deebisaa: Akkuma Rabbiin dubartitti hin dhihaatinaa haga isiin qulqullooftutti jedhe qur’aanatti. Namni waan san dalagate nisfa dinaarii haa sadaqatuu jedhe. Jechuun haga doolaara shanii jechu. Kanallee ulamaan gariin waan lafa kaayantu jira. Toowbatee soomee Rabbitti haa deebi’uu warra jedhetu jira. Kanaafuu waan maasiyaatii Rabbitti toowbachuun isarra jiraa.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 126

Kanas dubbisi!

349: Wolitti makiinsi dhiiraa fi dhalaa hawaasa keenyaa kun akkam?
343: Walitti dhufeenyi dhiiraa fi haadha niitii isaa hanga yoomiiti?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button