header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?

  • Home
  • Bultii
  • 364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Dhalaan odoo garaa qabduu ni hiikkamti ammoo iddaan isiidhaa ta hoggaa akka xahaaraa qabduu baatii sadihiitii mitii “wo ulaatul ahmaal ajaluhunna ayyada’ina hamlahunna” jedhe rabbiin ilmoma san dhalu guyyaa ilmoo san dhaltee garaarraa ilmoon baate iddaan isiitis dhume yooniifin gurbaan kachi booda hin deeffanne eega isiin dhalte booda sheenaan ka itti dhuftu taate nikaaha haarayaa fi mahrii haarayaan deeffachuu dandaya yoo ammoo ka gurbaan hike isii garaa qabdu akka namni keenya dhalaan garaa qabu hin hiikamu ka jedhan sun jaahila tanaaf jecha isiin eega dhalte irraa hoggaa xahaaratte hulaan isii banaa dha heerumuudhaaf

 

 

Dr Luwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 107

Kanas dubbisi!

366: Intalti zinaan manatti dhalatte akkam?
361: Sagaggaalummaan hukmii shari’aatti akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button