373: Zinaa booda nikaha godhuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: namni tokko yoo ka’ee intala tokko zinaa itti godhee intala tana eegaan zinaa itti godheen nikaha godhe jechaa akkamitti nikaha wolqixxeeffachuu dandaha?

 

 

 

 

 

Deebisaa: hukmiin nama zinaa wolitti godhee tanuma amma armaa olitti dabarsine tana . Kanaafuu jarreen dogoggora ifitti beekan kun yoo diqqaatte baatii sadih addaan fagaatanii toowbaa qulqullii eega toowbataniin boodatti nikaaha haarayaan akka shari’aan jettutti wolitti deebi’uu ni dandayan

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 159

...

Back to top button
Close
Close