Advertisements

408: Jaartiin ajaja jaarsaa diddu hukmiin isii maali?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: jaartii tokko fuudheetiin jaartiin tiyya yaameenii jennaan natti dhufuu diddee , duuba maaltu narra jiraa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: jaartiin tee sitti dhufuu qabdii manguddoon qabii , obboleeyyaniin qabii ,saahibbaniin qabii diinii rabbii dhagayuu qabdii abbaa manaa jalaa diduun azaabatti dallansuu rabbii guddaatti isii buusa haa quba qabaattu , wosiyyaa tanaaf dhaamsa tanallee dhaqqabsiisi

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 202
Comments
Loading...