header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

460: Rifeensa jijjiiruun akkamii?

Estimated reading time: < 1 min

 Gaaffii : Rifeensa jijjiiruun akkamii?

 

 

 

 

Deebisaa: Uumaa Rabbii jijjiiruun dhoowwaadha. Rifeensa mataa kalaraan jijjiiruun dhoowwadha. Ulamaan gariin yoo ammaa manaa qofaaf bareeduu taate humaa hin qabuu jedhan. Sharxii abbaa mana malee namni biro hin agarre. Yoo abbaa manaa hin qabne hin ta’uu hin hayyamamuuf

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 121

Kanas dubbisi!

368: Iintala takka namni isii nikaha godhuu dandahu nama meeqa?
454: Bulgaafannaan akkamii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button