Advertisements

481: Ani warra shi’aa bira dalaga maal godhuu qaba?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Ani warra shi’aa bira dalaga maal godhuu qaba?

 

 

 

 

Deebisaa: Sharrii shi’aa irraa nagaya si haa baasuu haga dandeetteen daddafii biraa deemi. Hardha fa’a ummata Islaamaatiif akka malee aduwwii ta’anii jiranii irraa fagaachutu si barbaachisa. Ulamaan gariin ummata kuffaaraa bira dalagutu irra wayyaa jedhan shi’aa bira dalaguu irra. Salaata wayituu hin qabanii ibaadaa wayiituu hin qabanii kanaafuu irraa fagaadhu. Shi’aayyuu hin jedhaman isaan raafidaa jedhaman. Raafidaa jechuun didduu Islaamaa jechu ummata islaama dide jechuudha.

Sheik Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 105

...

Back to top button
Close
Close