526: Gaafa xiqqoodhaa haadha tiyyarraa mallaqa hataa maal godhuu qaba?

  • Home
  • Firummaa
  • 526: Gaafa xiqqoodhaa haadha tiyyarraa mallaqa hataa maal godhuu qaba?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Gaafa xiqqoodhaa haadha tiyyarraa mallaqa hataa maal godhuu qaba?

 

 

 

Deebisaa: Ummaa tanteetiin dhiifama naa godhi jedhiin. Naaf irra dabri jedhiin. Yoo ka hin jiraatin taate, araarama kadhadhuufii waa sadaqadhuuf inshaallah.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 80
Comments
Loading...