528: Namni tokkko yoo janaabee bishaan dhiqatuun dhabe akkamitti salaataa?

  • Home
  • Salaata
  • 528: Namni tokkko yoo janaabee bishaan dhiqatuun dhabe akkamitti salaataa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Namni tokkko yoo janaabee bishaan dhiqatuun dhabe akkamitti salaataa?

 

 

 

 

Deebisaa: Tayamuumee salaata. Tayammuuma godheeti salaata. Egeri yeroo bishaan aragate ni dhiqata. Salaata taymuumaan salaate sanillee wayta bishaan aragate hin deebisu.

Sheikh Abdurahman Shariif

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 477

...

Back to top button
Close
Close