551. Ijoollee xixiqqoo akka soomaniif dirqisiisuun ni tahaa?

  • Home
  • Soomana
  • 551. Ijoollee xixiqqoo akka soomaniif dirqisiisuun ni tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Ijoolee xixiqqoo umriin isaanii hin gahin guyyaa walakkaa, yoo danda’an akkasumas yoo fedhii qabaatan ammoo guyyaa garii guutuu akka sooman jajjabeessuudhaan barsiisuun ni danda’ama. Haata’u malee ijoollee umriin isaanii hin gahin fedhii isaanii malee dirqisiisuun hin tahu. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

 

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 54
Comments
Loading...