53: Soomana akkamittiin qadaa baasa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Soomana guyya sagaliittu narra jira, akkamitti kaffaaraaa wajjin qadaa baasa?

 

Deebisaa: Wanni sirra jiru guyyama sagali. Hamma dandeetutti ufirraa baasi, ta kaffaaraadhaa ammoo ulamaayiin irratti wal kallafe. Fiinxeen wanni ati qabachuu qabdu, bikka kaffaaraa yoo tawbattellee ni dandessa. Qadaan garuu tawbaan namarraa hin bu’u. Qadaa kee soommanii  Rabbii kee araarama kadhadhu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 57

...

Back to top button
Close
Close