header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

134: Sadaqaa bakkaan itti niyyadhe dhiisee bakka biraatti yoon sadaqadhe ni taatii?

  • Home
  • Sadaqaa
  • 134: Sadaqaa bakkaan itti niyyadhe dhiisee bakka biraatti yoon sadaqadhe ni taatii?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Sadaqaa bakka takkatti niyyadhee, bakka itti niyyadhe sanitti naaf hin guutamnee bakka sanii yoo bakka biraa deeme maal qabdi?

 

Deebisaa: Badii hin qabdu. Sadaqaa niyyatte bakka feetetti kennuu ni dandeessa. Bakka itti niyyatte san qofatti kennuu dirqamni sirra hin jiru.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 60

Kanas dubbisi!

140: Sadaqaa abbaa kiyyaaf godhuun akkami?
87: Nama du’eef sadaqaa horii qaluun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button