213: Manaamaan yoo maniyyiin namarraa bahe soomanni ni badaa?

  • Home
  • Soomana
  • 213: Manaamaan yoo maniyyiin namarraa bahe soomanni ni badaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Namni tokko yoo manaama dhiirti dhalatti eda’amtee dhalaan dhiiratti ida’amte soommanni badee?

 

 

Deebisaa:   Manamaan dhalaaf dhiirti walitti ida’amuun maniyyiin namarraa bahuun waa takkallee soommanatti hidhaa hin qabdu. Kun waan ati ufirraa fiddee miti waan Rabbiin siin qananiise jechu. Tanaaf jecha saniif jettee soommana kee hin furin huma takkallee rakkoon sirratti hin jirtu.

 

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 75

...

Back to top button
Close
Close