219: Bishaan dhaliinsa dura dubartii irraa bahuu Salaataa fi Soomana ni dhoorkaa?

  • Home
  • Dubartii
  • 219: Bishaan dhaliinsa dura dubartii irraa bahuu Salaataa fi Soomana ni dhoorkaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Osoo isiin hin dhalleen duratti bishaan dhalaa irraa bahu salaata ni dhoorkaa takkaa soommana ni dhoorkaa, salaata balleessaa?

 

 

 

Deebisaa:   Intala dhalaa hoggaa dhaliinsaa dhihaattee bishaan isii irraa bahu xahaaraa, garuu wudu’a ni balleessa saniif jecha salaata hin dhiiftuu soommanallee hin dhiiftu.

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 92

...

Back to top button
Close
Close