207: Madaan yoo nama dhiige soomana namarraa balleessaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Namni tokko qaama isaa irraa yoo madaa qabaatee  madaa isaa tana yoo waa dhayanii’  dhiigni irraa bahe soomanni isaa ni badaa?

 

 

 

 

Deebisaa:   Malaas haa ta’uu, dhiigas haa ta’uu fakkeenyaaf madaarraa ilkeellee osoo ufirraa fuutee kun cuftinuu soommana hin balleessu, soommanni kiyya bade jettee hin nyaatin.

 

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 32

...

Back to top button
Close
Close