header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

252: Salaatul Leeyiliin/ salaatni halkanii witrii malee ni tahaa?

  • Home
  • Ibaadaa
  • 252: Salaatul Leeyiliin/ salaatni halkanii witrii malee ni tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Salaatul leeyliin yoo salaatamtu witriidhaan wajjiin ka jedhantu jiraa witrii malee ka jedhantu jiraa akkamii?

 

 

Deebisaa: Salaatul leeylii cufaahuu witrii godhaa jedhe Rasuulli ?. Salaata keessan ka leeylii witriidhaan cufadhaa jedhe. Garuu yoo galgala witrii goote salaata kankee halkanillee kaatee mirqaanteetuma hirriba dhabdee yoo lafaa kaate witrii halkan tokkotti lama deebisuu waan hin taaneef lamuma lamaan salaattee ufirraa dhiifta.

 

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 265

Kanas dubbisi!

259: Wudu’atanii qaama dhiqachuun rakkoo ni qabaa?
247: Somana qadaa bara dabree osoo hin baasin kan itti aanuu yoo seene akkam godhuu qabna?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button