247: Somana qadaa bara dabree osoo hin baasin kan itti aanuu yoo seene akkam godhuu qabna?

  • Home
  • Ibaadaa
  • 247: Somana qadaa bara dabree osoo hin baasin kan itti aanuu yoo seene akkam godhuu qabna?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Soomana yeroo imaltuu keessa jirru osoo hin soomin soomni biraa dhufee narra dabree akkamiin ta’a?

 

 

Deebisaa: Sooma sirra dabre san qadaadhuma qofa baafta kaffaaraan sirra jiru hin jiru. Toowbaafi ibaadatti jabaadhu garuu. Waan waajiba Rabbii guddaa waqtii isaa bira dabarsitee lammaffaa dhufee sirra dabreef jecha.

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 112

...

Back to top button
Close
Close